ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR AL AO SOCIETATEA IGIENIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (AO SIRM) DIN 31 IANUARIE 2020.

Congresul VIII Naţional cu genericul „O SINGURĂ SĂNĂTATE” a avut loc la 24-25 octombrie 2019 la Chişinău.

În cadrul congresului s-au realizat multiple activităţi, la care au participat specialiştii din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din Republica Moldova ce ţin de cercetare, elaborare de acte legislative, instruire, investigaţii de laborator, expertize etc. Astfel, în perioada de referinţă s-au finalizat multiple teme ştiinţifice, sunt în curs de realizare o serie de teme de cercetare. Au fost susţinute la specialitățile de profil teze de doctor habilitat şi teze de doctor în medicină. Au fost elaborate şi publicate manuale, monografii, ghiduri, recomandări, cât şi instrucţiuni metodice, articole. S-a realizat un volum esenţial de publicaţii științifice în reviste de profil, inclusiv internaționale.

Descarcă rezoluția [PDF 163Kb]


Descarcă abstractul [PDF 11.5 Mb]

Ce este igiena?

Igiena este ştiinţa care studiază influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii omului şi elaborează măsuri de asanare, normative şi legi sanitare, menite să fundamenteze un mediu igienic optim de viaţă şi de activitate.

Statutul AO SIRM

  • Dispoziții generale

    asociația se constituie în formă juridică de organizare ca „asociație obștească”

  • asociația dispune de ștampila, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, cod fiscal ș.a.

  • asociația posedă patrimoniul distinct necesar pentru realizarea activității prevăzute de statut

  • Principii de activitate

    asociația desfășoară activitate pe baza principiilor libertății de asociere, autoadministrării și autogestiunii

  • se interzice imixiunea autorităților publice locale în activitatea asociației, precum și invers.

  • asociația va evita pe parcursul activității sale apariția conflictului de interese

Membrii Consiliului Director

Ion Bahnarel

Președintele AO SIRM

Victor Meșina

Secretarul AO SIRM

Victor Băbălău

Președintele Comisiei de Cenzori

Nicolae Opopol

Membru Corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova

Grigore Friptuleac

Profesor Univesitar USMF „Nicolae Testemițanu”

Iurie Pînzaru

Ion Șalaru

Salaru Ion, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Ana Volneanschi

Conferențiar Cercetăror, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Ovidiu Tafuni

Conferențiar Universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”

Eudochia Tcaci

Elena Jardan

Constantin Marandel

Petru Prunici

Macar Stoianov

Nicolae Botezatu